🇵🇱  Szkoła Podstawowa im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi  jest publiczną szkołą podstawową z oddziałami przedszkolnymi. W szkole uczy się 262 uczniów w wieku od 3 do 16 roku życia. Mottem naszej szkoły jest „Z historią i ekologią w przyszłość”.

Od 1966 roku Szkoła jest organizatorem uroczystości Szarży pod Krojantami upamiętniającej żołnierzy walczących w pierwszej polskiej szarży kawaleryjskiej podczas wojny obronnej 1939 roku. Od tego czasu utrzymujemy kontakty z ułanami i ich rodzinami rozsianymi po całym świecie (Anglii, Norwegii, Szwecji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych). Od 1974 w szkole działa  Izba Pamięci Narodowej poświęcona pamięci żołnierzy 18 Pułku Ułanów będąca obiektem pełniącym funkcję muzeum – jako ośrodka edukacji regionalnej oraz promocji tradycji i kultury regionu.   Aby ułatwić pozyskiwanie środków zewnętrznych potrzebnych do organizacji Szarży pod Krojantami w 2002 roku powstała Fundacja „Szarża Pod Krojantami” i od tego momentu w uroczystych obchodach uczestniczy ponad 20 000 ludzi rocznie.

Współpracujemy z Polskim Klubem Kawaleryjskim z siedzibą w Poznaniu, z jednostkami wojskowymi z Elbląga, Żagania i Bartoszyc. Utrzymujemy ścisłe kontakty z dowódcą generalnych rodzajów sił zbrojnych generałem Jarosławem Miką oraz szefem Sztabu Generalnego generałem Leszkiem Surawskim.

W ramach działalności ekologicznej szkoła współpracuje z Zaborskim Parkiem Narodowym, i Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” Współpracując z Nadleśnictwem Rytel braliśmy udział m.in. w współtworzeniu ścieżki dydaktycznej w Klosnowie o tematyce dotyczącej gospodarki leśnej oraz ochrony przyrody.

W latach 2015 -2017 szkoła uczestniczyła w 8 edycji lekkoatletycznego programu szkolenia młodzieży Energa Athletic Cup.

W szkole prowadzonych jest wiele różnorodnych zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, prowadzone są szkolenia, spotkania z pisarzami, sportowcami. Na bieżąco aktualizowana jest baza dydaktyczna.

Celem szkoły w tym projekcie jest wymiana dobrych praktyk w edukacji szkolnej na temat ratownictwa przedmedycznego, w szczególności pierwszej pomocy, zdrowego stylu życia, żywienia i edukacji aby ratować ludzkie życie

Koordynator i inicjator projektu w SP w Nowej Cerkwi – mgr Katarzyna Helisz, dyplomowany nauczyciel matematyki i informatyki, oligofrenopedagog.
Dodatkowe kwalifikacje: sztuka, zarządzanie oświatą.
Zainteresowania: ekonomia, fotografia, architektura krajobrazu.